Oskrba s pitno vodo v Občini Metlika

Oskrba s pitno vodo v Občini Metlika

Vnesel admin, 23.09.2014, 0 Komentarjev

Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj, in Polona Kambič, županja Občine Semič, so danes javnosti predstavili dosedanje delo ter načrtovani nadaljnji potek skupine projektov »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«. Janez Škrabec, direktor družbe RIKO, vodilni izvajalec gradbenih del, in koordinatorica projekta Irena Flajnik Pezdirc sta poudarila, da je pri tako zahtevnem projektu potrebnega veliko usklajevanja, a dela potekajo dobro.

Projekt, ki bo trajal bo do konca leta 2015, obsega izgradnjo in rekonstrukcijo čistilnih naprav, kanalizacijskih sistemov ter vodovodnih sistemov v skupni vrednosti skoraj 26 milijonov evrov. V višini 65 odstotkov je sofinanciran Kohezijskega sklada EU, ostalo iz državnega in občinskih proračunov.

Po besedah metliškega župana Darka Zevnika gre za izjemno pomemben projekt za nadaljnji razvoj območja. Kot najpomembnejšo investicijo v letošnjem in naslednjem letu je izpostavil ureditev kolektorja A in obnovo vodovodnih sistemov Brezovica Grabrovec in Radovica Drašiči. Mojca Čemas Stjepanovič, županja Črnomlja, je poudarila, da se bo s tem projektom zagotovila skoraj 100-odstotna oskrbljenost prebivalstva s pitno vodo preko javnega vodovoda. Ob zaključku tako zastavljenega projekta bodo rešeni vsi poglavitni problemi oskrbe s pitno vodo v vročini. Zato je po besedah semiške županje Polone Kambič projekt izrednega pomena tudi za občino Semič, saj je omogočen dostop do tekoče pitne vode na težje dostopnih mestih.

Predstavnik izvajalca del za izgradnjo vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika, Janez Škrabec iz družbe RIKO (v partnerstvu s podjetjema Teleg-M in Pro Adria), je se je na kratko sprehodil skozi zgodovino del na projektu in izpostavil, da so se vsi skupaj pravočasno zavedli, da lahko le s skupnimi močmi pridejo do cilja, ki bo vsem v zadovoljstvo.

Poleg kakovostne in konstante oskrbe prebivalstva s pitno vodo bo projekt poskrbel tudi za varovanje obstoječih vodnih virov. Tako je izgrajen že velik del kanalizacijskega sistema ter čistilni napravi v Črnomlju in Semiču, s čimer bo zagotovljeno celovito ravnanje z odpadnimi vodami.