Do električnega vozila s pomočjo Eko sklada

Do električnega vozila s pomočjo Eko sklada

Vnesel admin, 04.07.2012, 0 Komentarjev

Vsebina javnega poziva EKO SKLADAPredmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe:

  • nakupa okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila(z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet.
  • predelave obstoječih vozil zacestni promet, ki bodo predelana na način, da bo elektro pogonski agregat nadomestil serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje, ali bodo predmet prvega nakupa na ta način predelanega vozila.

Vloga mora biti vložena pred nakupom novega vozila oziroma predelavo obstoječega.Višina sredstev oziroma celotni znesek razpoložljivih sredstev za nepovratne finančne spodbude na podlagi tega javnega poziva znaša 200.000 EUR.Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki ni zasebnik in je investitor v novo naložbo ter ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.Nepovratne finančne spodbude ni mogoče pridobiti za nakup ali predelavo vozila z maloprodajno ceno, višjo od 50.000 € (z DDV).Do spodbude prav tako niso upravičene fizične osebe, ki nimajo poravnanih:

  • zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada,
  • davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.

Oglejte si še druge informacije in v primeru odločitve o nakupu električnega avtomobila izkoristite finančne vzpodbude eko sklada.Vloga za prijavoPolno besedilo javnega pozivaPreverite ustrezna vozila

Komentarjev (0)

Vnesi komentar