V Krki odprli Obrat Notol 2

V Krki odprli Obrat Notol 2

Vnesel eko-planet, 05.11.2015, 0 Komentarjev

Naložba v novi obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, s katero v Krki bistveno povečujemo proizvodne zmogljivosti, je rezultat želje po povečanju fizične proizvodnje zaradi potreb na svetovnem trgu. Z njim in še drugimi naložbenimi projekti – v skupini Krka jih poteka okoli 20 – bo Krka v naslednjih petih letih povečala proizvodne zmogljivosti za 40 %, količinski obseg proizvodnje pa na 17 milijard tablet in kapsul na leto,« je pojasnil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič.Naložba je vredna 200 milijonov EUR, 3 milijone EUR je prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Krka bo v Obratu Notol 2 zagotavljala proizvodnjo strateško pomembnih farmacevtskih izdelkov in s tem prispevala h konkurenčnosti in krepitvi svojega položaja na vseh trgih, kjer posluje. Idejna zasnova obrata je rezultat znanja Krkinih strokovnjakov. Razen projektne dokumentacije za intralogistični sistem so vsi projekti za gradnjo in inštalacije plod slovenskega znanja.Energetska učinkovitost bo prispevala k zmanjšanju porabe električne energijePorabo električne energije za proizvodnjo hladilne energije zmanjšujejo tudi s prostim hlajenjem neposredno na klimatskih sistemih, kar pozimi omogoča izrabo zunanjega zraka za pripravo hladne vode, ki se uporablja za potrebe klimatizacije in tehnologij. Ocenjujejo, da se bo s tem poraba električne energije za proizvodnjo hladilne energije na letni ravni zmanjšala za več kot 500.000 kWh (10 %).V skupini Krka so v zadnjih desetih letih za naložbe namenili 1,2 milijarde EUR, od tega 174 milijonov EUR v letu 2014. Letos poteka okoli 20 naložbenih projektov, s katerimi bodo proizvodne zmogljivosti v naslednjih letih povečali za več kot tretjino. Letni količinski obseg proizvodnje se bo tako s skoraj 13 milijard tablet in kapsul povečal na več kot 17 milijard. 

Komentarjev (0)

Vnesi komentar