Zaščita okolja v regiji Dinarskega loka

Zaščita okolja v regiji Dinarskega loka

Vnesel admin, 01.12.2013, 0 Komentarjev

Konferenco organizirajo WWF, ena od največjih in najuglednejših svetovnih neodvisnih organizacij za zaščito narave, Ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem Črne gore ter IUCN, Mednarodna unija za ohranjanje narave. Slovesnost bo tudi uradna otvoritev konference Parki Dinarskega loka.

Big Win za Dinarski lok je pomemben korak h krepitvi regionalnega sodelovanja institucij, pristojnih za zaščito biotske raznovrstnosti in naravnih virov. Izhaja iz sporazuma, ki ga je šest držav podpisalo leta 2008 in v katerem so se zavezale k sodelovanju in skupnem delu na izboljševanju upravljanja zavarovanih območij v svojih državah.

Na področju Dinarskega loka ali Dinaridov, ki zajema približno 100.000 km2, je veliko nedotaknjenih naravnih draguljev, ki se raztezajo od gora pa do morja. Vključuje več Unescovih območij svetovne naravne dediščine, številne gorske vrhove, široko mrežo rek, jezer in mokrišč mednarodnega pomena ter je eno od najbogatejših ribjih območij v Sredozemskem morju.

Na slovesnosti v ponedjeljek, 2. decembra 2013 ob 9.30 bodo med drugimi prisotni:

  • Filip Vujanović, predsednik Črne Gore
  • Jim Leape, generalni direktor WWF
  • Boris Erg, direktor programske pisarne za jugovzhodno Evropo pri IUCN
  • Janez Potočnik, evropski komisar za okolje
  • Marija Markeš, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Druge mednarodne konference Parkov Dinarskega loka, ki jo organizirata WWF in Ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem Črne gore in bo trajala do 5. decembra, se bo udeležilo okoli dvesto predstavnikov 79 nacionalnih parkov, združenih preko mreže Parki Dinaridov, kakor tudi predstavniki ustreznih nacionalnih in mednarodnih institucij. Poudarek konference bo na pridobivanju certifikata za trajnostni turizem in oceni dobrobiti zavarovanih območij, aktivnostih, ki jih WWF izvaja skozi ta projekt in že potekajo v številnih parkih v regiji. Predstavljen bo tudi pomen zavarovanih območij v Evropi in moč komunikacije za namen promocije vsakega parka in novoustvarjene blagovne znamke Parki Dinaridov.


Dodatne informacije

WWF

WWF je ena od največjih in najuglednejših svetovnih neodvisnih organizacij za zaščito narave, s skoraj pet milijonov podpornikov in globalno mrežo, ki je aktivna v več kot sto državah. Misija WWF je, da zaustavi propadanje naravnega okolja ter zgradi prihodnost, v kateri bodo ljudje živeli v skladu z naravo, pazili na svetovno biološko raznolikost in zagotovili, da bo uporaba obnovljivih naravnih virov trajnostna, spodbujajoč zmanjšanje onesnaženja in prekomerne potrošnje. Za dodatne informacije o delu WWF v regiji obiščite: http://croatia.panda.org in www.panda.org/serbia. 

IUCN

IUCN, Mednarodna unija za ohranjanje narave, je najstarejša in največja okoljska organizacija na svetu z več kot 1200 članicami, ki jih sestavljajo vlade in nevladne organizacije, in skoraj 11.000 prostovoljnimi strokovnjaki v 160 državah. Programska pisarna za jugovzhodno Evropo IUCN spodbuja dobro upravljanje in trajnostno rabo naravnih virov in biotske raznovrstnosti in podpira pobude, ki ščitijo biotsko raznovrstnost in upravljajo ekološke sisteme za dobrobit ljudi in narave. Tesno sodelujoč s članicami IUCN in strokovnjaki v šestih komisijah, IUCN deluje na oblikovanju regionalnih politik in sodeluje v dveh večjih iniciativah: za evropski zeleni pas in za Dinaride. www.iucn.org/southeasterneurope

BIG WIN FOR DINARIC ARC

»Big Win for Dinaric Arc« je nadaljevanje dogovora, doseženega v letu 2008 med šestimi državami, ki sta se jim zdaj pridružili še Makedonija in Kosovo.* Od takrat je izpolnjenih že več kot 80 odstotkov zavez vsake posamezne države. Na letošnji prireditvi, organizirani v okviru druge Mednarodne konference Parki Dinarskega loka, bo Slovenijo predstavljala Marija Markeš iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje. http://croatia.panda.org/dinarski_luk/the_big_win/
          
PARKI DINARSKEGA LOKA

»Parki Dinarskega loka« je projekt, ki ga od leta 2012 izvaja WWF na področju Dinarskega loka. Glavni cilj projekta je ustvariti platformo zavarovanih območij Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova,* Makedonije, Slovenije in Srbije, s pomočjo mreženja parkov, študijskih potovanj in izmenjavo izkušenj. Skupna izobraževanja potekajo na temo vključevanja v EU, trajnostnega turizma in podnebnih sprememb, kot prvič pa se na regionalni ravni izvaja tudi vrednotenje zavarovanih območij. Skozi projekt se ustvarja tudi nova blagovna znamka Parki Dinaridov pod sloganom »neodkriti svet«. www.discoverdinarides.com